Posts Tagged ‘sıva nasıl yapılır’

İnşaatlarda Alçı Sıva Nasıl Yapılır?

Çarşamba, Aralık 12th, 2012

İnşaatlar da ve binalarda alçı sıva elle ve makine ile olmak üzere iki şekilde yapılır. Elle alçı sava yapımının aşamaları şu şekildedir;

Uygulamaya başlamadan önce mutlaka can güvenliği için önlemler alınmalı ve daha sonra işin gerektirdiği iş kıyafeti, tulum, baret gibi eşyalar kullanılmalı.

Uygulama öncesi özellikle beton, brüt beton yüzeyler üzerindeki çapakları iyi temizlenmelidir.

Sıva yapılacak olan yüzeylerdeki tozlar ve sıvanın tutunmasını önleyici maddeler fırça yardımı ile itinayla temizlenmeli.

Kuru ve sıcak yüzeyleri alçı sıva uygulama öncesi ıslatılmalıdır.

Tutunmayı arttırmak üzere pürüzsüz yüzeyleri yeteri şekilde pürüzlendiriniz.

Keser ile çentikleme yapılabilir veya çimento, su ve kumdan hazırlanan karışım ile serpme şeklinde uygulama yüzeyine atılabilir.

Alçı sıva yapılacak duvar yüzeyindeki çatlakları ve delikleri doldurarak onarma yapılmalıdır.

Farklı malzemelerin birleşim yerlerinde çatlama riskini azaltmak için 30 cm genişliğindeki sıva filesini, birleşim yerini ortalayacak şekilde sıva harcı üzerine uygulanmalıdır.

Hazırlanan sıva harcını spatula yardımı ile ano çıtasının yapıştırılacağı doğrultu boyunca duvar yüzeyine uygulanır.

Ano çıtalarını 120-200 cm aralıklarla sıva yapılacak yüzeye alçıyla yapıştırılır.

Yapıştırma sırasında ano çıtalarını teraziye getirilir

Sıva profilini profil makasıyla gerektiği kadar kesilir.

Duvar köşelerinde ano çıtası işlevi gören sıva profilini hazırlanan harç kullanarak yerleştirilir.

Köşe profillerini teraziye alınır.

Sıva küreğine alınan alçı hacını aşağıdan yukarıya bastırarak uygulanır.

Uygulamaya devam ederek duvar yüzeyini bu yöntemle kapatılır.

Alüminyum bıçak mastarla aşağıdan yukarıya doğru ano çıtalarına bastırarak mastarı çekilir.

Mastar üzerindeki fazla harcı sıva malasıyla alınır.:

Alınan harç ile yüzeydeki boşlukları doldurulur.

Mastarlamayı tamamlanır.

Alçı sertleşmeye başladıktan sonra ano çıtalarını sökülür.

Çıta boşluklarını sıva harcı ile doldurulur.

Yüzeyin düzeltilmesi için sıva ve saten alçıyı eşit oranda karıştırılır.

Karışımı duvar yüzeyine çelik malayla en az 1,5 mm kalınlığında uygulanır.

Alçı sertleştikten sonra pürüzleri spatula ile düzeltilir.